SSBM Việt Nam

SSBM Việt Nam

SSBM Việt Nam

@ssbmvitnam -  Author

About me
Swiss School of Business and Management Geneva (SSBM) là Trường Đại học toàn cầu, đổi mới và độc đáo với thế mạnh đào tạo chuyên sâu các ngành Kinh doanh và Quản trị, thu hút sinh viên từ hơn 112 quốc gia khác nhau trên thế giới theo học
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/ssbmvitnam