Nguyen Hoang Long

Nguyen Hoang Long

Nguyen Hoang Long

@nguyenhoanglong -  Author

About me
Tôi là Nguyễn Hoàng Long - Founder/CEO của Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các khóa học tiếng Anh chất lượng. #hocgiaotieptienganh #giaotieptienganh #tienganhgiaotiep #hocnoitienganh - 11jkyh3hl0 - 01ldm3 - 11fswccy6t
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/nguyenhoanglong