Máy Móc Thành Ý

Máy Móc Thành Ý

Máy Móc Thành Ý

@maymocthanhy -  Reader

About me
Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý với các xưởng chế tạo máy thành viên của mình đã tập trung chủ yếu vào nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ chế biến thực phẩm, dược phẩm và hoá chất.
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/maymocthanhy