Công ty Adcentral

Công ty Adcentral

Công ty Adcentral

@congtyadcentral -  Author

About me
Công ty TNHH quảng cáo Adcentral được thành lập vào 01/09/2009. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Adcentral đã mở rộng cung cấp một số dịch vụ ra thị trường toàn quốc. Hiện nay, Adcentral vẫn thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, làm video và Khóa học làm video doanh nghiệp.
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/congtyadcentral