Truyen Cuoi

Truyen Cuoi

Kho truyện cười

Truyen Cuoi

@truyencuoi -  Reader

About me
Truyện cười hay còn được gọi là truyện tiếu lâm được xem là một lĩnh vực truyện dân gian bao gồm hàng loạt các hình thức được gọi với những danh từ khác nhau như truyện khôi hài, truyện tiếu lâm, truyện trào phúng, giai thoại hài hước, truyện trạng,…vô cùng đa dạng rộng lớn và phức tạp.
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/truyencuoi