Trần Duy Phúc

Trần Duy Phúc

tranduyphuc

Trần Duy Phúc

@trnduyphuc -  Author

About me

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep

Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/trnduyphuc