Testcenter Vietnam

Testcenter Vietnam

Testcenter Vietnam

@testcentervietnam -  Author

Testcenter's books

Testcenter's books will appear here after they have been launched on Discovery.

Book
About me
TESTCENTER là nền tảng công nghệ đánh giá nhân sự toàn diện thông qua tạo bài test online và tổ chức các kỳ thi trực tuyến dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam. Website: https://www.testcenter.vn/ Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Goldseason, 47 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân, Hà Nội Số điện thoại: 0967778018
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/testcentervietnam