Masteri centre Point

Masteri centre Point

Masteri centre Point

@mastericentre_ -  Reader

About me
Dự án căn hộ Masteri Centre Point là nằm trong phân khu thứ 3 Vinhomes Grand Park, nằm ngay nút giao giao giữa 2 tuyến đường Nguyễn Xiển và Phước Thiện thuộc Phường Long Thạnh Mỹ, Phường Long Bình quận 9. Website: https://masteri-centrepoint.net/
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/mastericentre_