Hồng Phong

Hồng Phong

#hongphongsoftfolder

Hồng Phong

@hongphongsoft -  Author

Hồng's books

Hồng's books will appear here after they have been launched on Discovery.

Book
About me
Tôi là Hồng Phong hiện đang là quản trị viên và tác giả của website Soft Folder. Tôi tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp. HCM khoa Công Nghệ Thông Tin. Với niềm yêu thích về công nghệ và phần mềm, tôi lập ra website Soft Folder
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/hongphongsoft