Hàng Hóa Phái sinh FTV

Hàng Hóa Phái sinh FTV

Hàng Hóa Phái sinh FTV

@hanghoaphaisinhftv -  Author

About me
Chứng khoán phái sinh là một loại công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, trong đó giá trị của hợp đồng phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở khác như: hợp đồng tương lai chỉ số VN30, lãi suất và tăng giảm hàng hóa...
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/hanghoaphaisinhftv