Gody Travel

Gody Travel

Gody Travel

Reader

About me

Gody.vn - Khu Lâm Viên hồ Eakao. Hồ Eakao trong ký ức của một đứa rời Ban Mê xuống thành phố Hồ Chí Minh là nơi hóng gió, ngồi uống nước và ăn chuối chiên nổi tiếng.

Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/gody-travel