FPT Arena Multimedia - Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện

FPT Arena Multimedia - Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện

fptarena

FPT Arena Multimedia - Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện

@fptarena -  Reader

About me
FPT Arena Multimedia - https://arena.fpt.edu.vn là ngôi trường thuộc tập đoàn FPT liên kết với tập đoàn đào tạo CNTT toàn cầu Aptech. Được thành lập vào tháng 7-2004, FPT Arena là trường đầu tiên đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện và triển khai chương trình AMSP của Arena Ấn Độ tại Việt Nam.
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/fptarena