Ecomobi Social Selling Platform

Ecomobi Social Selling Platform

Ecomobi Social Selling Platform

Ecomobi Social Selling Platform

@ecomobisocialselling -  Reader

About me

Ecomobi Social Selling Platform là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á cung cấp dịch vụ KOLs/Influencer/Celeb kết hợp với trí thông minh của chatbot, giúp Nhãn hàng phát triển thương hiệu và doanh số.
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1, đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/ecomobisocialselling