Đất xanh Miền Đông

Đất xanh Miền Đông

Đất xanh Miền Đông

@datxanhmiendong -  Reader

About me
Đất Xanh Miền Đông (tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông ) là công ty thành viên của tập đoàn Đất Xanh. Công ty được hành lập vào tháng 6/2019 tại Bình Dương, chỉ với hơn 30 cán bộ nhân viên. Tính đến 2020
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/datxanhmiendong