Cơ Khí Trường Nhân

Cơ Khí Trường Nhân

Cơ Khí Trường Nhân

@ckhitrngnhan -  Author

About me
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Trường Nhân chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng tải, cơ khí. Với một cơ cấu tổ chức tinh gọn, cơ sở sản xuất chuyên sâu, một định hướng phát triển mang tính độc lập và hiệu quả cao, Công ty Cơ Khí Trường Nhân luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu câù đa dạng
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/ckhitrngnhan